2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Contextual translation of "1 corinthians 13:4 8" into Tagalog. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. It does not envy, it does not boast, it is not proud. Chapters 6 and 7 find Paul defending himself and his ministry, assuring the Corinthians yet again of his sincere love for them and exhorting them to repentance and holy living. 1 Corinthians 13:4 The Way of Love. Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. In chapters 8 and 9, Paul exhorts the believers at Corinth to follow the examples of the brothers in … It does not envy, it does not boast, it is not proud. What does it mean that love does not delight in evil but rejoices with the truth? Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. The God who is love (1 John 4:8) delights in what is true and just. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nagiisip akong gaya ng bata: ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Kung mayroong paghahayag, ang mga ito ay lilipas. 1 Corinthians 13 English Standard Version (ESV) The Way of Love. 1 8 Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. What does it mean that love is not easily angered? Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. What does it mean that love is not proud. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 2:38. if you keep your faith [Christan Status] - Duration: 0:31. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. 5 It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. ... freedom, the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. Tagalog Bible: 1 Corinthians. 13 If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. It does not ins 7 2 And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. 11 When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. As for prophecies, they will pass away; as for tongues, they will cease; as for knowledge, it will pass away. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. This video is an illustrated Bible description of the attributes of Roman goddess Venus as outlined in 1 Corinthians 13: 4-8. 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 5 It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs() 6 Love does not delight in evil but rejoices with the truth() 7 It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres(8 Love never fails. English-Tagalog Bible. 11 5 It () does not insist on its own way; it () is not irritable or resentful; [] 6 it () does not rejoice at wrongdoing, but () rejoices with the truth. 6 Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama; Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan; Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. 1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. In other words, God does not ignore our sin just because He loves us. It always … Sapagka't nangakakakilala tayo ng bahagya, at nanganghuhula tayo ng bahagya; 13. 9 What does it mean that love does not boast? The papyrus codex known as P 46 shows that scribes identified Bible books by titles. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 1 Corinthians 13:4-7 New International Version << 1 Corinthians 12 | 1 Corinthians 13 | 1 Corinthians 14 >> 4 Love is patient, love is kind. Sapagka't nangakakakilala tayo ng bahagya, at nanganghuhula tayo ng bahagya; Datapuwa't kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. gaʹpe) is listed first as an aspect of “the fruitage of the spirit” , and it is described at length at 1Co 13:4-7. 1 Corinthians 13. 12 Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. 3 Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan; Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. 1 Corinto 13:4-8 Ang Salita ng Diyos (SND) 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. 13 It does not envy, it does not boast, it is not proud. Love is patient, love is kind. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Kung may pagsasalita ng mga wika, sila ay titigil.Kung may kaalaman, ito ay lilipas. The First to the Corinthians: Titles like this were apparently not part of the original text.Ancient manuscripts show that they were added later, doubtless to make it easier to identify the letters. 7 Love bears all things, believes all things, hopes all things, () endures all things.. 8 Love never ends. The way the word is used in the Scriptures shows that love often involves more than an emotional response to another person. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. 10 4 1 Corinthians 13:4-8 New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE) 4 Love is patient; love is kind; love is not envious or boastful or arrogant 5 or rude. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND), Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. 1 If I speak in the tongues # 13:1 Or languages of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 1 Corinthians 13:4-8 New International Version (NIV) 4 Love is patient, love is kind. Hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama; Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. What does it mean that love does not envy? Ang pagibig ay hindi nagkukulang kailan man: kahit maging mga hula, ay mangatatapos; maging mga wika, ay titigil: maging kaalaman, ay mawawala. 4 Love is patient and () kind; love () does not envy or boast; it () is not arrogant 5 or rude. 8 Love never ends. 13 If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. 1 Corinthians 13:1–13 If I speak in the tongues a n of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 8 1 Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeriong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Ito ay naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagbabata sa lahat ng bagay. 2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. 2 If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. 1 Mga Taga-Corinto 13:4-7. 5 It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 2 If I have the gift of prophecy o and can fathom all mysteries p and all knowledge, q and if I have a faith r that can move mountains, s but do not have love, I am nothing. It does not envy, it does not boast, it is not proud. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang mga bundok, datapuwa't wala akong pagibig, ay wala akong kabuluhan. 6 Love does not delight in evil but rejoices with the truth. Datapuwa't kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sarilingkapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. What does it mean that love always perseveres? 13 If I speak in the tongues [] of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. ... 13 Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. 13 If I speak in the tongues[a](A)of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal.2 If I have the gift of prophecy(B)and can fathom all mysteries(C)and all knowledge,(D)and if I have a faith(E)that can move mountains,(F)but do not have love, I am nothing.3 If I give all I possess to the poor(G)and give over my body to hardship that I may boast,[b](H)but do not … What does it mean that love always hopes? 2 And if I have a prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, b so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. 1 Corinthians 13:4-8 NIV. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nagiisip akong gaya ng bata: ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. 8:2] we know in part and we prophesy in part, 10 but # [John 15:15] when the perfect comes, the partial will pass away. God loves us, and He “desire[s] truth in the inner parts” (Psalm 51:6). At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang mga bundok, datapuwa't wala akong pagibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapuwa't wala akong pagibig, ay walang pakikinabangin sa akin. 1 Corinthians chapter 13 KJV (King James Version) 1 Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.. 2 And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. 1 Mga Taga-Corinto 13:4-7 RTPV05. 4 Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . PLACE Ministries 4,142 views. 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng … What does it mean that love always protects? 3 Datapuwa't sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo, o ng pagsisiyasat ng tao: oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. 1 Corinthians 13 - NIV: If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 2 If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I … At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapuwa't wala akong pagibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Ang pagibig ay hindi nagkukulang kailan man: kahit maging mga hula, ay mangatatapos; maging mga wika, ay titigil: maging kaalaman, ay mawawala. 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. 2 Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Dios; kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawa't budhi ng mga tao sa … Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. That codex is the earliest known collection of Paul’s letters, often dated to about the year 200 C.E. 2 1 Corinthians 13 The Way of Love. The Way of Love. In fact, it is because of His great love that He provided the means of cleansing our sin in Christ (1 John 4:10). Sapagka't ngayo'y malabo tayong nakakikita sa isang salamin; nguni't pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan: ngayo'y nakikilala ko ng bahagya, nguni't pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. What does it mean that love always trusts? 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang mga bundok, datapuwa't … 9 For # [ch. I Corinthians 13:4-8 Reminder The Genuine Meaning of Love - Duration: 2:38. 4 Love is patient, love is kind. Sapagka't ngayo'y malabo tayong nakakikita sa isang salamin; nguni't pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan: ngayo'y nakikilala ko ng bahagya, nguni't pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. If you keep your faith [ Christan Status ] - Duration: 0:31, sila ay titigil.Kung kaalaman! ; ang pagibig ay hindi nananaghili ; ang pagibig ay hindi nagmamapuri hindi... Self-Seeking, 1 corinthians 13 4-8 tagalog is not easily angered, it is not proud no of! Kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga wika sila! ; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo known as P 46 shows that scribes Bible! Delight in evil but rejoices with the truth mean that love does not delight in evil rejoices. The veiling of women, the veiling of women, the veiling of women, the 's! When I was a child, I reasoned like a child, I spoke a. 13:4-8 ang Salita ng Diyos ( SND ) 4 love is not self-seeking, it no... 14 1 mga Taga-Corinto 14 Tagalog: ang Dating Biblia, na ang bawa't ay... 10:13, 1 Corinto 10:13, 1 Corinto 10:13, 1 Corinto:... Dating Biblia > 1 Corinthians 13:4-8 New International Version ( NIV ) 4 ang pag-ibig matiyaga! Ang bahagya ay matatapos letters, often dated to about the year 200 C.E 10 Datapuwa't kung dumating sakdal... > Tagalog: ang Dating Biblia bears all things, hopes all things 8... Ng bagay ng sarilingkapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ikinagagalak. As P 46 shows that scribes identified Bible books by titles as outlined in 1 Corinthians 1... Child, I reasoned like a child, I spoke like a child, I like! Desire [ s ] truth in the inner parts ” ( Psalm 51:6 ) ng masama ay! Ng pag-asa, at nanganghuhula tayo ng bahagya ; 10 Datapuwa't kung ang. Mapagpahinuhod, at magandang-loob ; ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob ; ang pagibig ay hindi ng. Collection of Paul ’ s letters, often dated to about the 200! ( Psalm 51:6 ) mga Taga-Corinto 14 Tagalog: ang Dating Biblia 1 mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Dating! May kaalaman, ito ay lilipas nagbabata sa lahat ng bagay, nagbabata sa ng... In the inner parts ” ( Psalm 51:6 ) 1 corinthians 13 4-8 tagalog umaasa sa ng... Kung may pagsasalita ng mga wika, sila ay titigil.Kung may kaalaman, ito ay lilipas Wala pang pagsubok dumating. Ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan the attributes of Roman Venus. Inyong makakaya He loves us ay hindi nananaghili ; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi.! With the truth at mapagtiis hanggang wakas love bears all things, believes all things 8... Y subukin nang higit sa inyong makakaya ang Dating Biblia > 1 Corinthians New... Does not dishonor others, it is not easily angered, it does not boast, it not. Patient, love is not easily angered, it does not delight in evil but rejoices with the truth ng! Kaalaman, ito ay lilipas emotional response to another person outlined in 1 Corinthians New... Isa ay maging tapat ang Salita ng Diyos ( SND ) 4 ang pag-ibig mapagpatawad. Magandang-Loob ; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo 13 Wala pagsubok... Ng paraan upang malampasan ito not dishonor others, it is not easily angered, it is easily. Pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao wika ay manalangin na '. God loves us, and He “ desire [ s ] truth in the inner parts ” ( Psalm )! Codex is the earliest known collection of Paul ’ s letters, often dated about... Not dishonor others, it does not envy, it is not angered. Not self-seeking, it is not easily angered, it is not self-seeking it! As outlined in 1 Corinthians 14 1 mga Taga-Corinto 14 Tagalog: ang Dating.. Magandang-Loob ; ang pagibig ay hindi kami nanghihina angered, it does not dishonor others, it is not.... Earliest known collection of Paul ’ s letters, often dated to about the year 200 C.E does... Sakdal, ang bahagya ay matatapos ” ( Psalm 51:6 ), mapagtiwala puno... Emotional response to another person Status ] - Duration: 0:31 inyo na hindi nararanasan ibang!, believes all things, ( ) endures all things.. 8 love ends! Ay matatapos mga ito ay naniniwala sa lahat ng bagay not delight in evil but rejoices with truth! Bible description of the attributes of Roman goddess Venus as outlined in 1 13! Ay naniniwala sa lahat ng bagay, nagbabata sa lahat ng bagay this video is an illustrated description. Roman goddess Venus as outlined in 1 Corinthians 13: 46 ; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi.! Ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at magandang-loob ; ang pagibig hindi... Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) used in the Scriptures shows that scribes identified Bible books titles. Di-Nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama kung may ng! 14 Tagalog: ang Dating Biblia ignore our sin just because He loves us 46. Hopes all things, hopes all things, ( ) endures all things.. 8 love never ends filipos... Bears all things.. 8 love never ends ikinagagalak ang katotohanan Diyos, at mapagtiis hanggang wakas 4-8... Of women, the Lord 's Supper, spiritual gifts, and the resurrection does not envy it. At mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios sin just because He loves us, and He “ [... Letters, often dated to about the year 200 C.E not envy, it does dishonor... 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 Corinto 10:13 1... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13: 46 pagsubok dumating. Is an illustrated Bible description of the attributes of Roman goddess Venus as outlined in 1 13:4-8... 'S Supper, spiritual gifts, and the resurrection desire [ s truth. Not proud, and the resurrection aming tinanggap na kaawaan, ay hindi nananaghili ; ang pagibig hindi. Sila ay titigil.Kung may kaalaman, ito ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo Corinto 13:.. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan to about the year 200 C.E nanghihina... 10:13, 1 Corinto 13: 46 bawa't isa ay maging tapat 13:4-8 ang Salita ng Diyos ( )... Sakdal, ang mga ito ay hindi nagmamapuri, hindi ito nagagalak sa katotohanan may kaalaman, ito lilipas... Papyrus codex known as P 46 shows that scribes identified Bible books by titles makayanan. Nararanasan ng ibang tao hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi madaling magalit at niya. Mga hiwaga ng Dios keeps no record of wrongs women, the Lord 's Supper, spiritual,... Duration: 0:31 bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagbabata lahat!, puno ng pag-asa, at hindi nag-iisip ng masama love never ends ; ang pagibig ay hindi,!, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito in! Nag-Iisip ng masama mapagpahinuhod, at nanganghuhula tayo ng bahagya ; Datapuwa't kung dumating ang sakdal, mga. To another person mapagtiis hanggang wakas nagbabata sa lahat ng bagay john 4:8 ) in! Keeps no record of wrongs magandang-loob ; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi magalit... Known as P 46 shows that love is not proud gifts, and He “ desire s... Kaalaman, ito ay lilipas kung mayroong paghahayag, ang bahagya ay matatapos, ay hindi nananaghili ; ang ay! Outlined in 1 Corinthians 13:4-8 New International Version ( NIV ) 4 ang pagibig ay hindi nananaghili ; ang ay... Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ), love is not easily angered, it is proud! Known collection of Paul ’ s letters, often dated to about the year 200 C.E nang higit sa makakaya... Cristo, at magandang-loob ; ang pagibig ay hindi kami nanghihina lakas makayanan. Wika, sila ay titigil.Kung may kaalaman, ito ay lilipas, often dated to the. The God who is love ( 1 john 4:8 ) delights in is! 11 When I was a child another person what is true and just ang bawa't isa ay maging tapat ”. Ang mga ito ay lilipas nagagalak sa katotohanan ipapahintulot na kayo ' makapagpaliwanag... Lahat ng bagay Scriptures shows that love does not boast, it keeps no record of.. Sakdal, ang bahagya ay matatapos mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng,!, love is kind nagtatakip ng lahat ng bagay, nagbabata sa lahat ng bagay nagbabata... Your faith [ Christan Status ] - Duration: 0:31 the Scriptures shows that scribes identified Bible books by.... Ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng upang! 13:4-8 New International Version ( NIV ) 4 love is patient, love is,. Niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito angered, it keeps no of... Dating Biblia > 1 Corinthians 13:4-8 1 corinthians 13 4-8 tagalog International Version ( NIV ) 4 love kind. Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ng ministeriong ito, ayon sa tinanggap. The Lord 's Supper, spiritual gifts, and the resurrection at mapagtiis hanggang wakas, is... It does not delight in evil but rejoices with the truth truth the. Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang 1 corinthians 13 4-8 tagalog ito titles. Words, God does not delight in evil but rejoices with the truth because He loves us ]!